# انواع_تسمه

انواع تسمه و انواع تسمه پروانه

                     انواع                  تسمه پروانه     (v-belt)تسمه های معمولی  (pk-belt)تسمه های شیاری (timing-belt)تسمه های تایمینگ تسمه های برزنتی تسمه های پهن تسمه های v-belt      تسمه های V-Belt کلاًَ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید